Vervolg HJK 11

Beste leden van HJK11,

Het is voor ons een roerig HJK11-jaar. Helaas hadden we dat ook anders gezien. Maar ik denk dat iedereen wel begrijpt dat Covid-19 het een en ander op zijn kop heeft gezet.

De concerten van 31 oktober en 14 november worden verplaatst. We proberen in te zetten op online-evenementen en wanneer mogelijk
tillen we het e.e.a. over het nieuwe jaar heen. Concreet betekent dit ook dat HJK12 ook later gaat opstarten.

We kijken ernaar uit om jullie in de toekomst weer te mogen ontmoeten. Blijf vooral oefenen met de oefenbestanden!

We wensen jullie ook veel sterkte en Gods zegen toe in deze moeilijke tijd!

Vriendelijke groet,
Musici en bestuur HJK

(in de mail hebben alle koorleden een uitgebreide versie)